Tư vấn thẩm tra
Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái...
Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa đổi  Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã...
Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà ở Cán bộ nhân viên cơ quan các Ban Đảng Thành Uỷ và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội - Hạng mục:...
Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng - Hạng mục: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán - Chủ...
Tên công trình: Đầu tư xây dựng dây chuyền số 1 Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây - Hạng mục: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự...
Tên dự án: Khu chức năng đô thị tại Ao Sào - Hạng mục: Thẩm tra dự toán, thẩm tra thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hệ thống...
Thông tin cơ bản công trình: Tên dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quang Châu - Hạng mục: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi...
Thông tin cơ bản công trình: Tên dự án: Điểm thông quan nội địa của thành phố - Hạng mục: Thẩm tra Tổng mức đầu tư - Chủ đầu tư: Công ty...
Thông tin cơ bản công trình: Tên công trình: Tổ hợp thương mại – dịch vụ, chung cư AZ Thăng Long - Hạng mục: Thẩm tra Hồ sơ thiết kế kỹ...
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website