CONINCO HOUSING Công bố Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
01/12/2018, 15:00

Để kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ quản lý, ngày 01/12/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng - CONINCO HOUSING đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ của Công ty. 

Các cán bộ được bổ nhiệm như sau:

- Quyết định số 22/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 22/11/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Bắc - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng.

- Quyết định số 26/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 29/11/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Đỗ Cao Sơn - Kỹ sư xây dựng cầu đường, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng.

- Quyết định số 28/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 29/11/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Lại Đức Vinh - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án CONINCO HOUSING thuộc Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng.

- Quyết định số 30/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 29/11/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tuyến - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án CONINCO HOUSING thuộc Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng.

Và một số chức danh khác.

Tại cuộc họp các cán bộ được bổ nhiệm chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và hứa sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, công việc được giao, và cố gắng cống hiến năng lực kinh nghiệm để giúp cho Công ty ngày càng phát triển hơn.Dự án tiêu biểu
Liên kết Website