CONINCO HOUSING Bổ nhiệm cán bộ
23/06/2018, 17:14

Chiều nay, ngày 23/6/2018, Tại văn phòng Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng - CONINCO HOUSING đã tổ chức buổi họp thông báo quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm phát triển dự án và tư vấn xây dựng CONINCO HOUSING.

Các cán bộ được bổ nhiệm như sau:

- Quyết định số 236/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 23/6/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Quang Văn Trung - kỹ sư điện khí hóa, giữ chức vụ Giám đốc trung tâm Phát triển dự án và Tư vấn xây dựng CONINCO HOUSING

- Quyết định số 238/2018/QĐ-CONINCO HOUSING ký ngày 23/6/2018 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Hà Đình Thủy - kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Phát triển dự án và Tư vấn xây dựng CONINCO HOUSING

Phó giám đốc trung tâm nhận quyết định bổ nhiệm phát biểu

Tại cuộc họp các cán bộ được bổ nhiệm chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và hứa sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, công việc được giao, và cố gắng cống hiến năng lực kinh nghiệm để giúp cho Công ty ngày càng phát triển hơnDự án tiêu biểu
Liên kết Website