Kiểm định thí nghiệm xây dựng
Thông tin dự án: - Dự án: Mua sắm lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt công nghệ cao và máy xạ trị gia tốc điều biến...
Phối cảnh dự án Hội trường đa năng Bắc Giang Thông tin cơ bản dự án: Tên công trình: Hội trường đa năng tỉnh Bắc...
Thông tin cơ bản công trình: - Tên công trình: Mở rộng cục tần số vô tuyến điện - Hạng mục: Thí nghiệm siêu âm tường vây, siêu âm cọc Barrette...
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website