Chính sách chất lượng
16/01/2014, 21:33

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng là cung cấp các dịch vụ tư vấn trong xây dựng, công nghệ, thiết bị với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

CONINCO HOUSING không ngừng hoàn thiện các dịch vụ tư vấn theo hướng chuyên môn hóa cao, đảm bảo chất lượng tư vấn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ, tạo một lòng tin vững chắc cho khách hàng, với triết lý hoạt động của Công ty “Chắc chắn cho Tương lai”.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng cam kết thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2015 và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Để đảm bảo chính sách chất lượng được thực hiện, Công ty thiết lập các mục tiêu chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty; chú trọng hướng tới khách hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; không ngừng đào tạo và bồi dưỡng chiều sâu cho từng cán bộ tư vấn, nhân viên Công ty; tiến hành xem xét đánh giá định kỳ; liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo luôn cung cấp sản phẩm tư vấn chất lượng cao.

Định hướng trong 5-7 năm tới, CONINCO HOUSING phấn đấu trở thành Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn có tầm cỡ trong khu vực, có quy mô đa nghề và có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò là một trong những đơn vị mạnh nhất trong nước về lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chứng nhận các công trình xây dựng, dân dụng, giao thông, thủy lơi, thủy điện.

Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo chính sách chất lượng sẽ được truyền đạt và thấu hiểu đến từng cán bộ tư vấn trong Công ty và được xem xét cải tiến để luôn phù hợp với thời đại.Dự án tiêu biểu
Liên kết Website