Ngành nghề kinh doanh
16/01/2014, 21:32

 • Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
 • Thiết kế cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế đường dây tải và trạm biến áp đến 110KV;
 • Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV;
 • Khảo sát trắc địa công trình; khảo sát địa chất công trình;
 • Thiết kế cấp thoát nước;
 • Thiết kế công trình cầu, đường bộ;
 • Chứng nhận chất lượng xây dựng đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, quan trắc an toàn đập, quan trắc đập, kiểm định đập, các biện pháp bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập;
 • Định giá xây dựng hạng II;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống mạng thông tin, viễn thông công trình xây dựng;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 110KV;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ khí công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Giám sát thi công xây dựng loại công trình dân dụng công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, giao thông nội bộ, giao thông nông thôn; lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện thủy công, thủy điện;
 • Giám sát trắc địa công trình xây dựng, giám sát khảo sát địa chất công trình, san nền;
 • Giám sát cầu đường đối với công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát xây dụng và hoàn thiện công trình cầu và đường bộ, công trình thủy lợi;
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Thẩm tra dự án vầ xây dựng; thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
 • Tư vấn đấu thầu;
 • Dịch vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng;
 • Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng;
 • Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật: dịch vụ kiểm định công trình;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Định giá bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản;
 • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (không bao gồm kinh doanh bất động sản);
 • Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
 • Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lich;
 • Khai thác quặng sắt;
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng đường hầm, các công trình thể thao ngoài trời;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.


Dự án tiêu biểu
Liên kết Website