Thực trạng an toàn đập và công tác quản lý an toàn đập trên cả nước
13/01/2014, 02:05

Về công tác xây dựng văn bản pháp luật: Kiện toàn lại các văn bản liên quan đến quản lý an toàn đập (Nghị định 72/2007/NĐ-CP). Cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý an toàn đập; Xây dựng chế tài xử phạt đối với các chủ thể liên quan đến việc thực hiện quản lý an toàn đập.

Download tại đâyDự án tiêu biểu
Liên kết Website