CONINCO HOUSING trúng thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán sửa đổi
12/02/2015, 09:17

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa đổi

Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị (Giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án ODA thị xã Quảng TrịDự án tiêu biểu
Liên kết Website