CONINCO tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về quản lý chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quy chế Quản lý chất lượng sản phẩm CONINCO
13/01/2014, 02:33

ị định 15/2013/NĐ-CP và Quy chế Quản lý chất lượng sản phẩm CONINCO

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về quản lý chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quy chế Quản lý chất lượng sản phẩm CONINCO.

Tham gia Hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty, các cán bộ phòng quản lý, các Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và các Giám đốc Công ty nhận quyền thương mại CONINCO.

Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bên cạnh những mặt tích cực cũng còn tồn tại nhiều điều bất cập trong công tác quản lý chất lượng công trình. Do đó, ngày 06 tháng 02 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP với nhiều nội dung thay đổi nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định này.

Điểm mới nổi bật trong Nghị định số 15/2013/NĐ-CP là nhằm tăng cường chức năng thẩm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Đặc biệt là các quy định mới về tăng cường kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đối với chất lượng các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nếu xảy ra sự cố; công bố thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, chống thất thoát lãng phí cho công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.  

Hội nghị đã được nghe tham luận của các báo cáo viên về: Tác động của Nghị định 15 đến thị trường xây dựng và các lĩnh vực hoạt động của CONINCO, Một số tác động của Nghị định 15 và các thông tư hướng dẫn đến công tác phát triển thị trường, Áp dụng Nghị định 15 và Thông tư 10, Thông tư 13 vào công tác tư vấn của CONINCO.

Kết thúc báo cáo, hội nghị đã cùng nhau thảo luận để hiểu sâu và rõ hơn các vấn đề xung quanh việc áp dụng Nghị định 15 vào doanh nghiệp.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp. Qua đó, các cán bộ đã có cái nhìn tổng quan về Nghị định, được hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định và nâng cao nhận thức về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tin CONINCODự án tiêu biểu
Liên kết Website