Liên danh AFC-Yooshin-CONINCO ký Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công và hỗ trợ quản lý dự án - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Vinh
13/01/2014, 02:25

  
Ngày 10 tháng 10 năm 2013, tại Văn phòng Ban quản lý phát triển đô thị Vinh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng gói thầu VH4-1B Tư vấn giám sát và hỗ trợ quản lý dự án - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án Thành phố Vinh.
 
Tham dự lễ ký kết, về phía Chủ đầu tư có Ông Nguyễn Thạc Chính - Trưởng ban QLTDA, Ông Nguyễn Trung Dung - Phó ban QLTDA cùng các cán bộ phòng Kế hoạch đấu thầu; về phía Liên danh có Đại diện Liên danh - Công ty AF-Consult Thụy sĩ: Ông Keith Salt - Trưởng VPĐD, Ông Lê Quang Quế - Phụ trách kinh doanh, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Quản lý VPĐD; Công ty Yooshin Hàn Quốc: Ông Hyeoksan Kwon - TrưởngVPĐD, bà Đặng Thị Hương Ly – Phó VPĐD; Công ty CONINCO: Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hữu Trường - PTGĐ, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - PTGĐ, Ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng, Ông Trần Thanh Hải – GĐ Trung tâm quản lý các DA trọng điểm.

Tiểu Dự án phát triển đô thị thành phố Vinh thuộc dự án Phát triển đô thị loại vừa tại Việt nam đã được WB xem xét và đưa vào chương trình cho vay ưu đãi tài khóa 2011-2017. Mục tiêu của dự án này là nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Dự án nhằm đáp ứng hai định hướng chiến lược chung của Ngân hàng Thế giới và chương trình của Chính phủ Việt Nam.
 
Lễ ký Hợp đồng
Dự án đề xuất xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị đa ngành bao gồm hạ tầng khu dân cư, cải thiện vệ sinh môi trường, đường giao thông đô thị, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan quản lý đô thị. Phạm vi của dự án gồm 16 phường nội thành và 9 xã ngoại thành thuộc thành phố.

Việc khởi công xây dựng tiểu dự án phát triển đô thị Vinh là một sự kiện quan trọng chào mừng 50 năm thành lập thành phố Vinh, 5 năm thành phố Vinh được công nhận đô thị loại 1. Dự án được triển khai trong thời gian 5 năm. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường, tăng cường năng lực thoát nước cho khu vực, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, từ đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thành phố.

                                                                                                                                                                   Tin CONINCODự án tiêu biểu
Liên kết Website