CONINCO HOUSING cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình thủy lợi Phước Hòa.
13/01/2014, 00:30

Thông tin công trình:

- Công trình: Dự án công trình thủy lợi Phước Hòa

- Hạng mục: Cụm công trình đầu mối

- Địa điểm : Tỉnh Bình Dương – Bình Phước

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy lợi 9

 

Dự áncông trình thủy lợi Phước Hòa là một dự án thủy lợi lớn với nhiệm vụ quan trọng: Cấp nước thô cho dân sinh và công nghiệp với Q =17.01 m3/s cho: thành phố Hồ Chí Minh 10.5 m3/s, Bình Dương 2.56 m3/s, Bình Phước 0.45 m3/s và Tây Ninh 3.5 m3/s; Cấp nước tưới 58.360 ha đất nông nghiệp, bao gồm 5.895 ha khu tưới Bình Long thuộc 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương, 10.128ha khu tưới Bình Dương, 28.877 ha (kể cả 11.317 ha tạo nguồn) khu tưới Đức Hoà tỉnh Long An, và 13.460 ha khu tưới Tân Biên tỉnh Tây Ninh; Xả hoàn kiệt và bảo vệ môi trường cho hạ du sông Bé 14 m3/s, xả đẩy mặn sông Sài Gòn và hỗ trợ tạo nguồn cho khoảng 58.000ha ven sông Sài Gòn & Vàm Cỏ Đông; Cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du 2 sông Sài gòn và Vàm Cỏ Đông. 

Sau một quá trình kiểm tra, theo dõi sát sao năng lực, hệ thống quản lý chất lượng của các chủ thể chính tham gia dự án, năng lực các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại công trình, và các hồ sơ khảo sát, thiết kế, pháp lý của công trình, Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình đầu mối thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa.

Tin CONINCO HOUSINGDự án tiêu biểu
Liên kết Website