CONINCO HOUSING trúng thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình các gói thầu: XL-01, XL-03, XL-04 thuộc dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02)
10/02/2015, 16:50

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Hạng mục: Tư vấn giám sát và lắp đặt thiết bị công trình

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng DDHQG Hà Nội tại Hòa Lạc

Địa điểm: Xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website