Phê duyệt dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
14/01/2014, 21:57

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận” vay vốn ODA của Chính phủ Phần Lan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tỉnh Bình Dương nói chung và khu vực phía nam nói riêng để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương thông qua việc xử lý rác thải phát sinh trong địa bàn Nam Bình Dương và xử lý nước thải khu vực đô thị lân cận khu liên hợp xử lý rác thải.

Dự án được thực hiện từ năm 2013-2014 với mức vốn đầu tư 8.100.544 Euro, trong đó vốn vay ODA 5.642.676 Euro, vốn đối ứng 2.457.868 Euro.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xác định cơ chế tài chính cụ thể đối với Hợp phần xử lý chất thải rắn của Dự án bao gồm: tỷ lệ cấp phát và cho vay lại; điều kiện cho vay lại.

UBND tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của  Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Tin Báo Xây dựngDự án tiêu biểu
Liên kết Website